Modernizacja serwisów do korzystania z certyfikatu SSL

Certyfikat SSL certyfikat (Secure Sockets Layer ) to zabezpieczenie łączności z Internetem mające na celu bezpieczny (szyfrowany) przepływ informacji między komputerem użytkownika internetu a serwerem. SSL chroni internautów przed kradzieżą haseł, numerów kart, kasowaniem danych, przejmowaniem kont i korzystaniem z nich, fałszowaniem danych, itd, w tym także technikami phishingu. Obecnie większość przglądarek internetowych ostrzega przed otwarciem strony nie zabezpieczonej certyfikatem SSL.

Certyfikaty SSL dzielą się na:

  • Certyfikaty DV (Domain Validation) wymagają jedynie potwierdzenia prawa do domeny.
  • Certyfikaty OV (Organisation Validation) wymagają zarówno sprawdzenia prawa do domeny oraz istnienia firmy która o taki certyfikat występuje.
  • Certyfikaty EV (Extended Validation) są rozszerzoną formą OV, w której dodatkowo podmiot występujący o certyfikat jest sprawdzany przez wywiadownie gospodarcze.

Certyfikatem SSL powinny być szczególnie zabezpieczone wszystkie serwisy internetowe, które umożliwiają przesyłanie danych w kierunku serwera, oraz te które publikują ważne informacje, które nie powinny być wrogo podmieniane w trakcie przesyłania.

Dobór właściwego certyfikatu oraz jego instalacja zależna jest od stopnia zabezpieczeń serwisu, serwis bankowy powinien mieć zabezpieczenia najwyższego stopnia, a blog prywatnej osoby wystarczy jak będzie korzystał z prostych i tańszych certyfikatów SSL.

Proces wyboru i instalacji certyfikatu SSL (duża trudność dla właściciela serwisu internetowego) zależny jest od wybranego certyfikatu i związany z poprawną konfiguracją domeny i serwera, modyfikacją programu tworzącego serwis.

Poprawna konfiguracja certyfikatu na domenie i serwerze to pierwszy etap procesu jego instalacji. W większości przypadków konieczna jest także modyfikacja programu tworzącego serwis internetowy i wyeliminowanie wszelkich błędów (poprawny html) w treściach stron.

Polecam się przy wyborze certyfikatu SSL, jego poprawnej konfiguracji, modernizacji serwisu internetowego do jego poprawnej pracy z certyfikatem bezpieczeństwa.© 2007- 2022 Tworzenie serwisów RWD CMS created by Sulech 209263 (6)