FAQ

Internetowe ABeCadło

Słowniczek podstawowych pojęć stosowanych w środowisku aplikacji internetowych

Adres IP - Unikalny adres w Internecie identyfikujący w sposób jednoznaczny dołączony do sieci komputer. Adres IP składa się z czterech liczb o wartościach z zakresu 0-255 przedzielonych kropką. Przykładowy adres IP np. Wirtualnej Polski - WWW.wp.pl wygląda następująco: 212.77.100.101

Administrator - Osoba odpowiedzialna za planowanie, konfigurowanie i zarządzanie działaniem serwera lub sieci lokalnej.

Adres strony (domena internetowa) składa się z nazwy serwera na którym znajduje się strona np.: www.sulech.com . Dla przykładu jeżeli będziesz chciał założyć stronę na domenie www.sulech.com to adres strony będzie wyglądał: http://nazwa-strony.sulech.com. nazwa-strony jest tzw. subdomeną która jest wolna od opłat rejestracyjnych DNS w instytucjach rejestrujących /NASK, Cyfronet, InterNIC/.

Alias - To dodatkowy adres dla strony WWW np. http://www.witryny.glt.pl lub twojego konta e-mail, który nie jest kontem - konto może posiadać wiele aliasów. Jest kilka zalet posiadania aliasu. Przede wszystkim w aliasach nie ma ograniczeń w ilości znaków, możesz więc posiadać jedno konto o nazwie: jkowalski@wp.pl i alias: Jan.Kowalski@wp.pl Pisząc na jeden i drugi adres poczta dotrze do Twojego konta: mailto:jkowalski@sulech.com

Autoresponder - to automatycznie odsyłana wiadomość po otrzymaniu listu e-mailowego. Może to być podziękowanie, informacja, cennik, itp. Po wysłaniu maila na adres na którym ustawiono autoresponder, osoba wysyłająca otrzyma natychmiast odpowiedź o treści wcześniej przygotowanej.

Ban, banowanie, zbanowanie - wpisanie IP użytkownika na listę niepożądanych użytkowników. Użytkownicy z tego IP nie mogą korzystać w pełni z danego serwisu WWW

Blog (ang. web log – dziennik sieciowy) — rodzaj strony internetowej zawierającej odrębne, zazwyczaj uporządkowane chronologicznie wpisy. Blogi umożliwiają zazwyczaj archiwizację oraz kategoryzację i tagowanie wpisów, a także komentowanie notatek przez czytelników danego dziennika sieciowego.

Blokada poczty - ustawienie odrzucające pocztę z wybranych adresów, serwerów, chroniące przed spamem

Bps (Bits per seconds) - Liczba bitów transmitowanych w każdej sekundzie używana jako miara szybkości, z jaką urządzenie może przesyłać dane. Jeśli urządzenie (np. modem) komunikuje się z szybkością np. 56000 bitów na sekundę (bps) to oznacza, że w ciągu sekundy przesyłanych jest 5600 znaków.

CMS - WCM - WCMS (Web Content Management System)
WCMS = Internetowy system informacyjny (World Wide Web) + system zarządzania treścią
WCMS umożliwia administratorowi, opiekunowi serwisu internetowego możliwość łatwego tworzenia, publikacji i aktualizacji stron witryny internetowej za pomocą panelu administracyjnego obsługiwanego z poziomu przeglądarki internetowej. CMS'y wyposażone są w narzędzia do ich pozycjonowanie w wynikach wyszukiwania popularnych wyszukiwarek.

Domena - Unikalna i niepowtarzalna nazwa w internecie. Rejestracją domen pl zajmuje się NASK.

Download - pobieranie pliku z innego komputera. Mierzona jest najczęściej w megabitach na sekundę (Mb/s).

DNS - Internet posługuje się serwerami adresowymi Domain Name Service (DNS) by odszukać cyfrowy adres serwera na którym znajduje się pożądany serwis WWW.

E-mail - konto e-mail - poczta elektroniczna umożliwiająca szybką wymianę informacji tekstowych. Aby korzystać z tej usługi należy mieć unikalny adres wskazujący na serwer, na którym znajduje się tz. skrzynka pocztowa. Adres poczty elektronicznej (e-mail) składa się z nazwy skrzynki pocztowej i adresu serwera na którym się ona znajduje.

Netykieta (ang. netiquette) - jest zbiorem zasad dopuszczalnego zachowania w Internecie.
Netykieta, nie jest zbiorem przepisów prawnych, których złamanie grozi karami sądowymi, ale jej łamanie może się wiązać z różnymi przykrymi konsekwencjami, jak np. wyłączenie osobie łamiącej jej zasady określonej usługi internetowej przez administratora jakiegoś serwisu. Czytaj więcej na stronach Wikipedii: Zalecenia netykiety , Przykłady zachowań sprzecznych z netykietą , Ograniczenia prawne , Inne ważne informacje ,Linki zewnętrzne

FAQ (Frequently Asked Questions) - Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

FTP (File Transfer Protocol) - czyli protokół transmisji plików, jest jednym z najczęściej wykorzystywanych sposobów przenoszenia plików z jednego komputera na drugi.

Flash - język programowania za pomocą którego można tworzyć witryny internetowe lub ich elementy w postaci ruchomych obrazów - filmów, np. logo tej witryny.

GNU (General Public License, GPL) - Celem Powszechnej Licencji Publicznej jest zagwarantowanie wszystkim użytkownikom swobody udostępniania i zmieniania wolnego oprogramowania.

Html (HyperText Markup Language) - Język wykorzystujący znaczniki używany do tworzenia stron internetowych (dokumentów), które mogą być przenoszone między platformami. Pliki HTML są plikami tekstowymi ASCII z osadzonymi kodami określającymi formatowanie i łącza między stronami.

HTTP (ang. Hyper Text Transfer Protokol) - protokół sieciowy umożliwiający przeglądanie stron WWW. Strony te muszą być umieszczone na komputerze, który pełni funkcję serwera stron WWW.

HTTPS (ang. Hypertext Transfer Protocol Secure) – szyfrowana wersja protokołu HTTP.
W przeciwieństwie do komunikacji niezaszyfrowanego tekstu w HTTP klient-serwer, HTTPS szyfruje dane przy pomocy protokołu SSL lub TLS. Szyfrowanie zapobiega przechwytywaniu i zmienianiu przesyłanych danych. Zdarza się często, że firmy hostingowe i powiazani z nimi twórcy popularnych przeglądarek internetowych widząć możliwość dodatkowych dochodów "wymuszają" korzystanie z tego protokołu w domenach serwisów gdzie szyfrowanie przesyłanych danych nie jest konieczne.

Internet - ogólnoświatowa sieć komputerowa, będąca połączeniem setek tysięcy sieci lokalnych z całego świata.

Internauta - użytkownik internetu - każda osoba, która przynajmniej raz w miesiącu korzysta z Internetu.

IP - unikalny adres w Internecie identyfikujący w sposób jednoznaczny dołączony do sieci komputer. Adres IP składa się z czterech liczb o wartościach z zakresu 0-255 przedzielonych kropką.

Java Script - Język programowania pozwalający na wykonywanie wielu operacji w przeglądarce użytkownika oglądającego stronę. Pozwala tworzyć strony w efektowny sposób zmieniające swoją zawartość. Np. komunikacja tej witryniy oraz baner zostały wykonane z użyciem tego języka.

Katalogi chronione hasłami - usługa zabezpieczająca hasłem wybrany katalog na serwerze.

Konto e-mail - konto poczty elektronicznej pod własną domeną (np. poczta@wp.pl).

LAN (Local Area Network) - grupa komputerów i innych urządzeń połączonych lokalną siecią, sieć wewnętrzna jakiejś firmy lub sieć łącząca komputery na małym obszarze.

Limit dyskowy - ograniczenie pojemności kont, serwerów WWW.

Logi serwera - dokładne wyszczególnienie oglądanych na serwerze stron, informacje na temat korzystania z serwera z dokładna datą i godziną.

LTE (Long Term Evolution) – standard bezprzewodowego przesyłu danych, rozwijany przez konsorcjum 3GPP. Głównymi celami tego standardu jest zwiększenie możliwości telefonii komórkowej poprzez zwiększenie prędkości przesyłania danych, zmniejszenie opóźnień, zwiększenie efektywności spektralnej łączy radiowych, zmniejszenie kosztów transmisji danych, uproszczenie architektury.

Mobilne strony internetowe to witryny przystosowane do urządzeń mobilnych. Test zgodności z urządzeniami mobilnymi - Google

Modem - urządzenie elektroniczne do podłączenia komputera do linii telefonicznej w celu umożliwienia komunikacji.

Netykieta - patrz etykieta sieciowa.

POP3 - adres serwera poczty przychodzącej.

Pozycjonowanie witryny polega na tworzeniu serwisu internetowego w taki sposób, żeby wyszukiwarki wyświetliły adres pozycjonowanego serwisu możliwie jak najwyżej w wynikach wyszukiwania, najlepiej na pierwszej stronie wyników szukania, zwiększając tym samym liczbę odsłon witryny.

PHP 4, PHP 5, PHP 6 , PHP 7 - kolejne wersje języka programowania umożliwiające tworzenie dynamicznych stron WWW po stronie serwera.

Ping określa opóźnienie pomiędzy wysłaniem pakietu danych z naszego komputera a otrzymaniem informacji zwrotnej. Ping mierzony jest w milisekundach. Przy dużym pingu (np. 300 ms oznacza przesunięcie w czasie około 0,3 sekundy) będą większe różnice czasowe pomiędzy wykonaną akcją na naszym komputerze, a momentem, w którym inni zobaczą to co zrobiliśmy np. w trakcie gry w internecie, co spowolni grę. Wielkość pinga zależy od wielu czynników m.in. jakości łącza, od długości łaczy komputera z serwerem i innych. Przykład można uruchomić w wierszu poleceń na komputerze np: "ping sulech.com"

Primary i secondary DNS - system zmieniający nazwy komputerów na ich adresy IP.

Przeglądarka stron WWW - program komputerowy służący do przeglądania stron WWW. Obecnie najpopularniejsze przeglądarki to: i Internet Expolorer i Netscape Navigator, Opera.

Router - urządzenie dołączające komputery do linii transmisyjnej realizującej stałe łącze do sieci internet.

RWD - Responsive Web Design technologia tworzenia stron internetowych umożliwiająca wyświetlanie serwisów internetowych na ekranach o różnych wielkościach - szczególnie na urządzeniach mobilnych.

Serwer - Komputer działający w sieci, który udostępnia innym użytkownikom zasoby sieci.

Serwer wirtualny, serwer WWW - to określenie pakietu usług umożliwiających udostępnianie testów, grafiki i innych danych klienta w sieci internet.

Sklep internetowy - witryna internetowa umożliwiająca prezentacje i sprzedaż towarów, umożliwia także skuteczną promocję towarów i usług.

Spam niechciane informacje pochodzące z internetu, naczęściej poczta przesyłana na nasze konto e-mailowe, np reklamy.

Strona WWW - obiekt hipertekstowy przesyłany w internecie w języku HTML. Pojedyncza strona witryny, wortalu lub portalu.

Strony i serwery WWW chronione hasłami - Strony WWW, a nawet całe serwery mogą być zabezpieczane hasłem. Kodowanie dostępu do stron wykorzystywane jest wtedy gdy dostęp do informacji powinni mieć tylko upoważnieni Internauci.

SMTP - nazwa serwera (domeny) poczty wychodzącej.

SSL certyfikat (Secure Sockets Layer ) to zabezpieczenie łączności z Internetem mające na celu bezpieczny (szyfrowany) przepływ informacji między komputerem użytkownika internetu a serwerem. SSL chroni internautów przed kradzieżą haseł, numerów kart, kasowaniem danych, przejmowaniem kont i korzystaniem z nich, fałszowaniem danych, itd, w tym także technikami phishingu.

Statystyki - dokładny opis ilości odwiedzin stron z wyszczególnioną godziną, dniem, systemem operacyjnym, słowem wyszukiwawczym, itp.

Subdomena - domena z przedrostkiem np. http://witryny.wp.pl, bez konieczności rejestracji, jest integralną częścią posiadanej domeny.

Szablonem, templatką ( ang. templates ), lub skórką (ang. layoutem), nazywamy plik lub kilka plików, które współdziałają z jądrem programu tworząc układ strony www, lub innego programu, nadając jej wygląd graficzny, rozmiary czcionek, kolory, rozmiar itd.

Technologia responsive - umożliwia tworzenie stron internetowych dostosowujących się do rozdzielczości ekranów komputerów, tabletów lub telefonów komórkowych. Takie elastyczne strony z powodzeniem można czytać na małym ekranie, bez potrzeby dodatkowego poziomego przewijania treści.

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) - protokół kontroli transmisji – strumieniowy protokół komunikacyjny stosowany do przesyłania danych między procesami uruchomionymi na różnych komputerach - korzysta z usług protokołu IP do wysyłania i odbierania danych oraz ich fragmentacji gdy jest to konieczne.

Transfer - ilość danych wysyłanych i odbieranych przez serwer w ciągu miesiąca.

Upload (odwrotność downloadu) - prędkość z jaką pliki będą wysyłane z naszego komputera na inny komputer lub serwer internetowy.

Url (Universal Resource Locator) - system adresowy stosowany w sieci internet.

Urządzenia mobilne - przenośne komputery wyposażone w ekrany dotykowe oraz w mobilne systemy operacyjne jak Android, iOS firmy Apple, Windows 10 mobile i inne.

Usługodawca internetowy (ang. internet provider) - dostawca usług internetowych.

Utrata pakietów (Packet loss) występuje, gdy jeden lub więcej pakietów danych przesyłanych przez sieć nie dociera do celu. Najczęściej utrata pakietów spowodowana jest przeciążeniem sieci. Utrata pakietów mierzona jest jako procent pakietów utraconych w odniesieniu do pakietów wysłanych. Protokół kontroli transmisji (TCP) wykrywa utratę pakietów i wykonuje retransmisje w celu zapewnienia niezawodnego przesyłania wiadomości.

Webmaster - szeroki termin, oznaczający w zasadzie jedną osobę zajmującą się projektowaniem, kodowaniem, szatą graficzną oraz aktualizacją witryny internetowej. Witrynę WWW webmaster wykonuje na zamówienie osoby (firmy), która chce zaistnieć w sieci internetowej. Może to być jednorazowe zlecenie i wtedy praca kończy się z chwilą zaakceptowania projektu przez zamawiającego oraz umieszczenia witryny na wskazanym serwerze. Usługa może mieć też charakter ciągły – wtedy webmaster aktualizuje i rozbudowuje stronę zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem zleceniodawcy. Webmaster może także tworzyć witryny na własne życzenie i według własnego projektu. Profesjonalnie przygotowana strona powinna być przygotowana w zgodzie ze standardami określonymi przez W3C. Obecnie jesteś w serwisie takiego webmastera Uśmiech

Whois - program zwracający informacje o użytkownikach Internetu.

Wirtualny serwer WWW - wydzielony obszar na dysku serwera sieciowego dający możliwość umieszczania na nim poczty i stron WWW, oraz dostęp do niego po identyfikacji użytkownika.

Wortal - Rozbudowany serwis internetowy o jednorodnej tematyce.

WWW (World Wide Web) usługa pozwalająca łatwo wyszukiwać informacje w internecie na dowolny temat, zbiór dokumentów umieszczonych w globalnej sieci.

© 2007- 2024 Tworzenie serwisów RWD CMS created by Sulech 262279 (5)